English

"Ook het vlekkeloos regelen van bijkomende zaken, het zogeheten lifestyle management, behoort tot de dienstverlening van boven"

Onze begeleiding

De financiële dienstverlening van boven is even divers als onze cliëntèle. Ieder mens is immers uniek en zo ook zijn of haar financiële uitgangspunten en doelen. Bij boven zijn wij er in elk geval op gericht om vermogens- en inkomenssituaties te optimaliseren. Hoe? Door als financieel regisseur de wensen van cliënten te vertalen in doordachte financiële planning en deze vervolgens ook te helpen realiseren. Onze expertise bestrijkt daarbij het totale gebied van financieel beheer. Van administratieve ondersteuning, cash en valuta management tot internationale vermogens- en inkomensstructering.

Als ervaren financiële planners kijken we daarbij niet alleen naar wat vandaag is, maar vooral – en bijvoorkeur – naar wat overmorgen haalbaar wordt. Daarbij betrekken wij werkelijk alles wat van invloed kan zijn op de vermogenspositie van cliënten. En natuurlijk alle overige adviseurs van onze cliënten. Bij Boven zitten we overal bovenop en begeleiden wij cliënten in nauwe samenwerking met hun adviseurs naar het best haalbare rendement. Rekening houdend met hun persoonlijke wensen en idealen.

Ook het vlekkeloos regelen van bijkomende zaken, het zogeheten lifestyle management, behoort tot de dienstverlening van Boven. Zoals assistentie bij het zoeken, aan- en verkopen en bouwen van onroerend goed in binnen- en buitenland. Het uitzoeken, boeken en regelen van reizen, inclusief hotelovernachtingen. Het bieden van ondersteuning in de persoonlijke sfeer, zoals de organisatie van festiviteiten. Verzin het maar.

Clienten

Cliënten van Boven bewegen zich hoofdzakelijk in de top van de internationale sportwereld, de entertainmentbranche en het bedrijfsleven. Onze advisering en begeleiding voegen daarnaast veel waarde toe aan vermogende particulieren in binnen- en buitenland en aan cliënten met hogere inkomens. Dit betekent overigens niet dat wij een financiële ondergrens hanteren. Het talent van vandaag kan immers de topper van morgen zijn. boven is daarom in principe bereikbaar voor iedereen die vermogensopbouw en financiële planning in de meest brede zin van het woord serieus neemt.